dog-control-hond-heet-u-van-harte-welkom

Visie Dog-Control

Advisering bij het beheersbaar maken van het probleemgedrag van uw hond op een hondvriendelijke manier, gebaseerd op respect en vertrouwen.
Het welzijn van mens en dier staat hierbij centraal.

 

Wat doet een kynologisch gedragstherapeut?

Het behandelen van probleemgedrag bij honden, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde principes.

 

Oorzaakgerichte behandeling

Wij behandelen de oorzaak, niet de symptomen!!

Eerst doen wij ondezoek naar alle mogelijke oorzaken van het probleemgedrag, daarna stellen we een diagnose. Vervolgens wordt de eigenaar begeleid bij de toepassing van de gedragsveranderende technieken. De therapie wordt zonodig ondersteund met hulpmiddelen en/of medicatie.

 

Probleemgedrag

Wat wordt met probleemgedrag bedoeld?
Probleemgedrag is gedrag van de hond dat door de eigenaar als ongewenst wordt ervaren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

niet alleen kunnen zijn,

ongehoorzaamheid,

agressie,

Beroepsvereniging

Lid Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij Alpha gedragstherapeuten onder
Lidmaatschapsnummer  1282

www.hondengedragstherapie.nl

  dog-control is lid van gedragstherapheuten voor honden