Dog-control-ongewenst-gedrag-hond-pakt-schoen

 

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de hond centraal. Hoe hij zich gedraagt wordt bepaald door zijn aanleg, factoren uit zijn omgeving, zijn gezondheidstoestand, de gedrevenheid (motivatie) vanuit de hond zelf en de ervaringen die hij in het verleden heeft opgedaan. Een zeer belangrijk aspect is de wisselwerking tussen baas en hond.


Werkwijze

U geeft telefonisch de volgende gegevens door

• Algemene gegevens over uw hond.

• Korte beschrijving van het probleemgedrag.

Er wordt samen met u een consult gepland. Dit kan een huisbezoek zijn of een bezoek aan de praktijk, afhankelijk van wat het beste is voor de aanpak van het probleemgedrag van uw hond.

De planning van consulten en opvoedings-lessen kunnen overdag, s' avonds en in het weekeind op afspraak.

 

intake gesprek bij Dog-ControlAllereerst wordt het probleemgedrag geïnventariseerd door middel van een vragenformulier dat u  heeft ingevuld. Vervolgens wordt in een vraaggesprek getracht te achterhalen hoe en wanneer het probleemgedrag is ontstaan.

 

Tijdens het consult wordt het gedrag van de hond geobserveerd zonodig wordt er ook een gedragstest afgenomen. De diagnose wordt gesteld en uitgelegd. Daarna wordt het doel van de therapie besproken. Vervolgens maakt de gedragstherapeut samen met de u een plan van aanpak. In kleine stappen wordt met behulp van oefeningen en huiswerk naar het doel toegewerkt.


Verloop

Het doel is uiteraard om het ongewenste gedrag te stoppen of te verminderen. Gedragstherapie is erop gericht deze problemen aan te pakken. In gedragstherapie leert u technieken toe te passen die ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag. U gaat dit in kleine stapjes met u hond oefenen, zodat er gedragsverbetering tot stand komt.

In het eerste consult krijgt u een aantal adviezen direct op schrift mee naar huis. Mochten er vragen en of problemen zijn kunt overdag altijd bellen of mailen.

Indien gewenst gaat er een verslag naar uw dierenarts. In de meeste gevallen zijn enkele vervolgconsulten of lessen noodzakelijk om u door het traject heen te leiden.
De door u versterkte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.


Oorzaak

Lichamelijke gebreken kunnen mede oorzaak zijn van probleemgedrag. Daarom is er een nauwe samenwerking met dierenartsen en dierenartsassistenten. Soms is het probleemgedrag terug te voeren op ervaringen uit het verleden. Het is niet altijd mogelijk de aanleiding weg te nemen, wel is het mogelijk de hond zo te trainen, dat hij ander gedrag gaat vertonen op het moment dat hij weer in een dergelijke situatie komt. Hij heeft dan als het ware geleerd wat hij dan moet doen.


Resultaat

Uit onderzoek is gebleken dat gedragstherapie helpt bij de meeste van bovengenoemde probleemgedragingen. Dit betekent niet dat iedere hond totaal van zijn probleemgedrag afkomt.
Dit hangt onder andere af van hoe lang het probleemgedrag zich al voordoet en de aard van het probleemgedrag. Het blijkt dat hoe sneller je het probleemgedrag op de juiste wijze aanpakt, hoe groter de is kans op succes is!

De slagingskans is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de wijze waarop u met de adviezen en oefeningen omgaat. Gedragstherapie brengt voor acht van de tien honden een duidelijke verbetering, terwijl twee van de tien honden onvoldoende baat heeft bij behandeling.


Duur

Gedragstherapie is meestal van beperkte duur. Gemiddeld neemt een behandeling drie à vier zittingen in beslag. Dit hangt mede af hoe intensief u met de hond oefent en of u de adviezen van de gedragsterapeut goed opvolgt.